Koku Alma Duyusunun İnsan Davranışı Üzerindeki Etkisi

Fırından yeni çıkmış bir ekmek, taze biçilmiş çimen, çiçek kokulu bir parfüm… Sevilen bir fırın, bir yaz akşamı veya eski bir sevgili ile ilgili olan bu kokular uzun süre önce unutulmuş anıları bize hatırlatırken iç çekmemize de neden olur. Peki kokular neden bu kadar güçlü duygular uyandırıyor?

Kokular iş performansımızı, davranışlarımızı ve duygu durumlarımızı etkileyebilir. Çünkü kokular kişisel çağrışımlarımız sonucu bizde birtakım etkiler yaratır. Kokuları belirli durumlar ve olaylarla ilişkilendiririz. Buna Çağrışım Yoluyla Öğrenme deniliyor. Bu öğrenme modeline göre bir durum ya da nesne, geçmiş deneyimlerimizle ilgili başka durum ve nesnelerle ilişkilendirilir. Örneğin, ilk kez Havai ’deki bir tatil esnasında kullandığım Hindistancevizi kokulu güneş kremi yüzünden hindistancevizi kokusuna çok güçlü tepkiler verebilirim. Bu örnekte tatil bende hoş bir anı bırakmıştır ve hindistancevizi kokusu başkaları için sıradan ve doğal bir koku iken benim için bu güzel anılarla ilişkilidir. Birçok insan gübre kokusundan iğrenir ancak çiftlikte büyüyen ve çocukluk yıllarını sevgi ile hatırlayan biri için bu koku güzel anıların canlanmasını sağlayabilir. İlişkili olayın nasıl hatırlandığına bağlı olarak kokular olumlu veya olumsuz durumları tetikleyebilir.

Amerikan Psikoloji Derneği’ne göre ortamdaki kimyasalları tespit etme yeteneği tüm canlılar için ortaktır. Koku alma duyusunun ne kadar önemli olduğunu tanımlamak oldukça karmaşık bir iştir çünkü koku duyusunu tanımlayacak bir dilden yoksunuz. Bir kokuyu başka bir koku ile karşılaştırmak bir kokuyu tanımlamanın neredeyse tek yoludur.
Bilimsel çalışmalar fetüsün ana rahminde maruz kaldığı kokuları çocukluk yıllarında da tercih ettiğini göstermiştir. Hatta bu tercihler yetişkinlikte bile devam etmektedir.

Koku alma duyusunun bu kadar karmaşık olmasının bir nedeni de, kokuların beyinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan anılar ve duygularla ilgili olan merkezleri uyarmasıdır. Başka olay ve nesnelerle ilişkilendirilmiş anılar ve bağlamlar algıda büyük rol oynarlar. Çağrışım Yoluyla Öğrenme için beyindeki Olfaktör Sinir Sistemi çok uygundur çünkü hem limbik sistem hem de beynin duyguları işleyen ve Çağrışım Yoluyla Öğrenmeyi destekleyen bölümleriyle bağlantılıdır. Limbik sistem duygu ve davranışların düzenlenmesinden, uzun süreli hafıza ve koku duyusunun işlenmesinden sorumlu beyin bölgelerinin ortak adıdır. Erken dönem memelilerin beyinlerinde de bu sistem bulunduğu için İlkel Beyin olarak da adlandırılabilmektedir. Koku alma duyusu bu sistemle doğrudan bağlantılı tek duyudur. Kokuların bizde bu kadar güçlü duygular uyandırmasının nedeni de budur.

Kokular Ruh Halimizi, Hatta Beden Sağlığımızı Nasıl Etkiler ?

Çağrışım yoluyla öğrenme bir kokuyu diğer bir kokuya tercih etmemizi sağlayabilir ancak aynı zamanda kokuların davranışlarımızı ve ruh halimizi nasıl etkilediğini de açıklayabilir. Kokunun etkileri üzerine yapılan araştırmalar, ruh halimizin düşünce şeklimizi ve davranışlarımızı değiştirdiğini ortaya koymuştur. Olumlu ruh haline sahip olan kişiler olumsuz duygular yaşayan insanlara göre çok daha yaratıcıdır. İnsanlar sevdikleri kokuya maruz kaldığında yaratıcı problem çözme becerileri de artmaktadır. Olumlu ruh halinin daha iyi bir yaratıcılık ve performans ile doğrudan ilgili olduğu ispatlanmıştır. Hoşa giden kokular, insanların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi hatta başkalarına yardım etmesi gibi olumlu davranışları da arttırmaktadır. Ayrıca yine hoşa giden kokuların zor ve karmaşık problemlerin çözümünde olumlu rol oynadığı da çalışmalarda gösterilmiştir. Diğer taraftan, kötü kokuya maruz kalan kişilerde muhakeme yeteneklerinin olumsuz yönde etkilendiği ve daha fazla sabırsız oldukları gözlenmiştir.

Son yapılan çalışmalar, kokuların beden sağlığını da etkilediğini ortaya koymuştur. Astım hastaları ile yapılan bir çalışmada oluşturulan iki grup çok güçlü kokuya maruz bırakılmıştır. Deneklerin yarısı kokunun astım semptomlarını azalttığını ifade ederken diğer yarısı astım semptomlarının arttığını dile getirmiştir. Duydukları kokunun astımlarını azdırdığını söyleyen kişiler, sadece öyle hissettikleri için rahatsız olduklarını dile getirmemiştir aynı zamanda gerçekten de akciğerlerindeki iltihaplanmada artış görülmüştür.

Diğer duyularımız da koku duyusuna bağlıdır. Diğer duyulardan gelen girdiler kokuları algılama şeklimizi etkileyebilir. Görme ve koku alma duyuları arasındaki bağlantının kokuları algılama şeklimizi etkilediği bilimsel çalışmalarda ispatlanmıştır. Örneğin gül kokusu ile kokulandırılmış bir ortamda gül resmine baktığınızda gül kokusu daha keskin hissedilir.

Pazarlamacılar genel olarak güzel kokan ürünlerin müşterilerin satın alma isteklerini kamçıladığını zaten deneyimlerden biliyordu ancak yapılan bilimsel çalışmalar pazarlamada koku kullanmanın çok daha büyük etkileri olduğunu ortaya koydu.

“Anıları Canlandıran Ürünler Tercih Ediliyor: Koku ile uyarılmış hafıza ve ürün değerlendirmesi arasındaki  ilişki”* adlı çalışmada, losyon kokusu ile müşteri algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma , aynı iki ürün arasında güçlü duygusal anılar uyandıran kokulara sahip olan ürünlerin, aynı duyguları uyandırmayan kokulara sahip olan ürünlere göre daha fazla algılandığını ortaya koymuştur. Güçlü duygusal anılar uyandıran ürünler müşteriler tarafından daha kaliteli ürün olarak algılanmış ve daha çok hatırlanmıştır. Özetle koku müşterilerde sadece güzel ve hoş duygular uyandırmakla kalmaz aynı zamanda güçlü duygusal anılar uyandıran ürünleri hatırlama ve bu ürünleri satın alma davranışlarını da etkiler.

Üstün bir müşteri deneyimi sunmak, müşterilerinizle duygusal bağ kurmakla başlar. Kurumsal ortam kokulandırma sayesinde oluşturacağınız duygusal bağ müşterilerinizin kalbini markanızın ruhuna bağlar.  Kurumsal ortam kokulandırmanın oluşturacağı ambiyans, koku etkisinden faydalanarak müşterilerinizle duygusal düzeyde bir bağ kurmanın en etkili yoludur.

* Proustian Products are Preferred: The Relationship Between Odor-Evoked Memory and Product Evaluation.

Marka imajınız için nasıl yardımcı olabiliriz, keşfedin…

Artık günümüzde müşteriler yüksek marka bilincine sahip ve tüm tüketimlerinde marka tercihlerine özen gösteriyorlar. Kurumsal koku uygulamalarımız ve seçkin koku tasarımlarımızla, marka algınız ve prestijiniz için neler yapabiliriz?

Arayın, konuşalım…

Bize ulaşın